Expropriere pentru cauza de utilitate publica

Expropriere pentru cauza de utilitate publica

  • Lector: Stefan Bancila
  • Perioada 23.08-27.08.2021
  • Informatii suplimentare - tel. 0723985583
  • Hotel Skiathos, Venus

Tematica

Conceptul de proprietate.
Prevederi constitutionale ale dreptului de proprietate.
Notiunea de patrimoniu.
Dreptul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.
Regimul juridic al proprietatii publice.
Cazuistica.
Dezmembramintele dreptului de proprietate.
Legislatie.
Trasaturi caractcristice ale domeniului privat al statului.
Prevederi legale privind expropierea pentru cauza de utilitate publica; conditii, utilitatea publica si declararea ei; stabilirea despagubirilor.
Plata despagubirilor si punerea in posesie a expropriatului.
Prevederi legale in vederea optimizarii derularii etapelor de expropiere pentru investitii publice.
Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii si licente ANRE asupra proprietatilor tertilor.